Swipe to the left

Is een keepersbroek wel nuttig?

Is een keepersbroek wel nuttig?
Geen reactie

Een keepersbroek valt bijna niet weg te denken bij een outfit van een keeper. Zowel tijdens trainingen als wedstrijden wordt er door amateurs en professionals gebruik gemaakt van dit gereedschap. Maar is een keepersbroek eigenlijk wel nuttig? Volgens Dr. Kai-Uwe Schmitt van de Universiteit van Zurich is dit niet het geval. In 2008 deed hij een vergelijkend onderzoek naar enerzijds de verschillende typen blessures bij keepers en anderzijds naar het verband tussen deze blessures en de keepersbroek met bescherming. Conclusie? Veel blessures aan de heup en er is bijna geen verschil in de ernst van blessures van keepers die gebruik maken van een keepersbroek met bescherming ten opzichte van de keepers die dat niet doen. Is dat nu nog actueel of is de kwaliteit van keepersbroeken dusdanig verbeterd dat een keepersbroek nu wel degelijk nut heeft? In dit artikel vertellen wij jullie hier meer over.

Keepersbroek met bescherming

Dat een keeper een keepersbroek draagt met extra bescherming is tegenwoordig een veelvoorkomend verschijnsel. Als keeper val je nu eenmaal vaker op de grond dan een gemiddelde veldspeler en daarom wil jij als keeper maatregelen nemen om het risico op blessures te voorkomen. Dr. Kai-Uwe Schmitt vond dit een onderzoek waard en onderzocht in hoeverre een keepersbroek met extra bescherming bijdraagt aan het verminderen van blessures.

Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van een groep van 250 keepers tussen zowel mannen als vrouwen. Ook mensen met een medische achtergrond zijn in zijn onderzoek ondervraagt. Hij vroeg deze groep van 250 keepers naar hun geschiedenis van blessures en hij was daarbij vooral geïnteresseerd in blessures aan de heup en zowel natuurgras als kunstgras werd in het onderzoek betrokken. Het zal je misschien niet verbazen, maar vrijwel iedereen van de 250 keepers had wel eens een blessure aan de heup gehad. In het onderzoek vallen blauwe plekken en schaafwonden onder blessures en dit zijn dan ook de meest voorkomende blessures. In de onderzochte groep waren er amper echt zware blessures. Er waren maar drie keepers die aangaven een breuk te hebben gehad. Duidelijk is wel dat de heup een kwetsbaar deel van het lichaam is voor keepers. Wat je waarschijnlijk ook niet zal verbazen is dat de meeste blessures werden opgelopen tijdens trainingen. Je traint nu eenmaal vaker dan dat je wedstrijden speelt en om die reden is de belasting voor jou als keeper tijdens trainingen hoger dan tijdens een wedstrijd. Je duikt nu eenmaal vaker. Uit de resultaten is ook gebleken dat amateurkeepers een grotere blessuregevoeligheid hadden dan professionele keepers. (beter getraind?)

Een keepersbroek heeft wel degelijk toegevoegde waarde

Na de constatering van het aantal blessures en de aard van de blessures heeft Dr. Kai-Uwe Schmitt gekeken welke keepers gebruik maakten van een keepersbroek met extra bescherming en welke keepers dat niet deden. Wat bleek? Er was geen verschil tussen het aantal en de ernst van een blessure bij keepers met een gewone broek ten opzichte van keepers die gebruik maakten van een keepersbroek. Huh? Dragen we dan voor niets een speciale keepersbroek? Volgens Dr. Schmitt in ieder geval wel. Hij heeft zelfs de broeken van twaalf grote merken als Nike, Adidas, Puma en Mc David onderzocht en zijn conclusie hierover had dezelfde strekking: een keepersbroek biedt geen wetenschappelijke basis ter voorkomen van blessures. Het laagje bescherming waarvan de speciale keepersbroeken zijn voorzien biedt maar minimale bescherming bij het voorkomen van blessures.

Moet je nu al je keepersbroeken in de prullenbak gooien? Volgens het onderzoek is immers aangetoond dat het dragen van een keepersbroek geen wetenschappelijke basis biedt. De keuze voor een keepersbroek met bescherming is dus vooral een persoonlijke keus. Wat ons betreft kies jij dus voor de broek waar jij het prettigs bij voelt.

Naast dat het onderzoek inmiddels al weer een een behoorlijke tijd terug is, houdt het in mindere mate rekening met de volgende factor: kunstgras en de ontwikkeling producten. Tijdens het onderzoek in 2008 waren de kunstgrasvelden relatief nieuw (in ieder geval nog sterk in opkoming). Dat is nu wel anders want op dit moment telt Nederland ongeveer 2000 kunstgrasvelden. Het grootste gedeelte van de jeugd bij voetbalclubs wordt zelfs opgeleid op deze ondergrond. Natuurlijk ideaal met het Nederlandse klimaat, want er kan altijd gevoetbald worden.

Lees hier bijvoorbeeld ons artikel: De beste keepershandschoenen voor kunstgras, bestaan ze?

Ontwikkeling producten

De technologie bij de producenten van keepersproducten staat natuurlijk niet stil. In de loop der jaren is er op het gebied van beschermende kleding een hoop veranderd en zijn er ook veel producten bijgekomen. Zo is er bijvoorbeeld een sterke opkomst van compressie kleding en voor keepers zelfs speciale beschermende compressie kleding.

Compressie korte broek met bescherming

Naast dat de kunstgrasvelden op dit moment veelvuldig in het nieuws zijn in verband met gezondheidsrisico’s is kunstgras voor een keeper een punt van aandacht voor wat betreft blessures. Ondanks de nieuwste technieken en innovaties is een kunstgras ondergrond veel harder dan gras. Bij een val op het kunstgras is de impact op je lichaam veel groter dan bij een val op gewoon gras. En dat is slecht nieuws voor keepers. Want laten keepers nou net diegenen zijn die het vaakst in aanraking komen met de grond. Met een keepersbroek met bescherming heb je volgens het onderzoek wetenschappelijk gezien misschien niet minder kans om blessures te krijgen, maar het is toch wel fijn als je door de bescherming een zachtere landing maakt.

Bij keepen op kunstgras heeft het hebben van een keepersbroek wat ons betreft wel degelijk een toegevoegde waarde. Daarnaast is de ontwikkeling van de keepersbroeken met bescherming ook niet stil blijven staan. Fabrikanten komen met nieuwe technieken die ervoor moeten zorgen dat je minder snel een blessure oploopt tijdens het keepen. Recent onderzoek is er echter nog niet gedaan, dus de vraag blijft hoe de uitkomst van dit onderzoek zal zijn als het vandaag de dag wordt uitgevoerd.

Wij zijn benieuwd naar jullie mening over de keepersbroek. Keep jij met een keepersbroek met bescherming? Wat heeft jouw voorkeur? Laat het ons weten in een reactie!


Bronnen:
Schmitt KU, Nusser M, Boesiger P (2008) Hip injuries in professional and amateur goalkeepers. Sportverletzung Sportschaden, 22:`59-`63.
Schmitt KU, Nusser M, Denter S, Boesiger P (2008) Analysing the protective potential of padded goalkeeper shorts. British Journal of Sports Medicine, doi: 10.1136/bjsm.2008.048058.


Lees ook:

Het dogma van de korte hoek
Wat kun je doen tegen slijtage van keepershandschoenen?
Het A-type keeper: voorkomen is beter dan genezen

Geplaatst in: Producten
* invullen verplicht
Inschrijven Nieuwsbrief Blog Keepable


web-monitoring-ok